Klaipėdos dujų fabriko pirmosios saugyklos atnaujinimas ir pritaikymas Klaipėdos krašto pramonės istorijos bei technikos ir technologijų minties muziejaus veiklos vykdymui

Projekto numeris Nr. 06-006-K-0019

Projekto tikslas – Klaipėdos dujų fabriko pirmosios saugyklos išsaugojimas ir aktualizavimas pritaikant pastatą Klaipėdos krašto pramonės istorijos bei technikos ir technologijų minties muziejaus veiklos vykdymui, užtikrinant jo prieinamumą visuomenei bei lankytojams

Projektu sprendžiama esminė problema – dėl prastos pastato infrastruktūros būklės nepakankamai atskleistos kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingosios savybės, nėra galimybės tinkamai eksploatuoti pastatą, negalimas pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinant kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams. Kultūros paveldui tenka svarbus vaidmuo kuriant ir didinant socialinį kapitalą, skatinantį piliečius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, plėtoti kultūrinę įvairovę ir dialogą, jis daro svarbų ekonominį poveikį, kaip darnaus miestų ir regioninio vystymosi potencialas, kultūrinio turizmo plėtra, prisideda prie tvaraus aplinkos išsaugojimo.

Projektu sprendžiama problema sutampa su Nacionaliniame pažangos plane plėtros programoje Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas numatyta iškelta problema ir spręstinomis priemonėmis – Kultūros paveldas kaip unikalūs ištekliai nėra efektyviai naudojami kurti pridėtinę vertę šalies ekonomikoje ir stiprinti tautinę tapatybę. Visuomenė menkai pažįsta kultūros paveldo objektus.

Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, o ypač – jų pritaikymas aktualiomis su šiandienos visuomenės poreikiais susijusioms veikloms, yra viena didžiausiu Klaipėdos miesto problemų. Kultūrai svarbiu vietų nepriežiūra ir neaktualizavimas prisideda prie to, kad mieste nesama aiškiai susiformavusios, brandžios ir kultūriškai verslios bendruomenes. Klaipėdos dujų pirmosios saugyklos pastato būklė nėra pritaikyta lankytojų srautams, nesutvarkyta infrastruktūra dėl kurios pastato lankytojams nėra saugu lankytis kultūros paveldo objekte ir patekti į pastatą.

Projekto įgyvendinimas svarbus siekiant sukurti lankytojų kultūrinus poreikius atitinkančią infrastruktūrą, padidinti objekto patrauklumą atkuriant objekto tuometinį autentiškumą bei pritaikymą modernioms interaktyvioms kultūrinės veikloms, organizuoti patrauklius visuomenei kultūrinius renginius ir vystyti edukacines Klaipėdos krašto pramonės istorijos bei technikos ir technologijų minties muziejaus veiklas. Vystant kultūrines veiklas, būtų didinamas kultūros objekto žinomumas, visuomenės informavimas apie vertingąsias kultūros objekto savybes, atskleidžiama Klaipėdos krašto pramonės vystymosi istorija bei supažindinama su autentiška istorinių automobilių ekspozicija.

PROJEKTO VEIKLOS:
1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas
2. Klaipėdos dujų fabriko pirmosios saugyklosProjektavimo darbų išlaidos
3. Klaipėdos dujų fabriko pirmosios saugyklos įveiklinimas

Rezultatai: Projekto metu sutvarkytame Klaipėdos dujų pirmosios saugyklos pastate bus vykdoma Klaipėdos krašto pramonės istorijos bei technikos ir technologijų minties muziejaus veikla.

Pradžios metai
2021-01-01

Pabaigos metai
2026-03-31

Projekto vertė
1 164 828,10 EUR
ES finansavimas
745 489.98 EUR

Kontaktai

Rekvizitai:
A. Jankevičiaus IĮ
Įmonės kodas: 241249950
PVM mokėtojo kodas: LT412499515
Adresas: Molo g. 48, LT-92277 Klaipėda
Darbo laikas: 08:00-19:00 val
Darbo dienos: I – V

Savininkas ir vadovas
Augustinas Jankevičius

Techninikos vadovas
Arvydas Simonaitis

Plėtra / Transporto vadybininkas
Karolis Beniulis

Personalo skyrius
Justina Ioskevič

Vyr. Finansininkė
Jolanta Jankevičienė

Buhalterė
Valentina
Aida Kažaniauskienė

Transporto vadybininkas
Vaidas Pučkorius

Transporto vadybininkas
Romanas Fiodorovas

Transporto vadybininkas
Saulius Urbikas